Vlastní zdroj pitné vody

Uvažujete o vlastní studni? Vlastníte dům a svůj vlastní pozemek? Rozhodně se alespoň vyplatí se zamyslet nad možností, že by Vaše domácnost využívala přívod vlastního zdroje vody z vrtané studny, která přináší několik výhod. Udávaná norma vydatnosti pro rodinu, ve které jsou 4 lidi, je na den 800 litrů. Společnost vrtanistudny.cz nabízí ale vydatnost vody až 2000 litrů na den. Samozřejmě pokud není garance minimální vydatnosti vody, tak zákazník nemá žádné finanční závazky vůči realizující firmě. Na dílo se dává obvyklá záruční lhůta 24 měsíců. Ani se neplatí předem, vše je uhrazeno až po zdárném dokončení díla a až se podepíše předávací protokol a provede řádně čerpací zkouška.

Nezávislý zdroj pitné vody

A jaké jsou výhody vrtané studny? Vrtaná studna přináší nezávislý vlastní zdroj pitné vody, uspoří finanční prostředky. V dnešní době se cena za kubík vody pohybuje v průměru kolem 75 Kč. Jiné jsou ceny samozřejmě v Praze a jiné v ostatních koutech České republiky. I doba samotné návratnosti investice není nikterak závratně dlouhá. Celková doba stavebních prací trvá obvykle v rozmezí jednoho až dvou dnů a poškození okolní vegetace (záhony, chodníčky, apod.) je minimální.

Kdo chce tedy ušetřit peníze z rodinného rozpočtu, tak jedna z cest je vlastní vrtaná studna, která je ideálním řešením k úspoře. Neuniká vám z domova teplo? Co takhle řešení v podobě foukané izolace Izotom.