Ceník

K jednotlivým položkám zámečnických úkonů připočítáváme cenu za výjezd technika.Na celkovou předpokládanou cenu se informujte při objednávce služeb. Máte lepší cenovou nabídku na zámečnické práce? Zavolejte nám a pokusíme se najít cenové řešení. 

Pojišťovny proplácí práci a výjezd smluvního zámečníka.

Zabouchnuté dveře otevření

Dveře standartní bytové , včetně bezpečnostních.od 600 Kč
Dveře plastové, europrofil, lištové zámky apod.od 800 Kč

Zamčené dveře a zámky otevření

Dveře standartní - dozický, tvarový klíč, vložka standart kování od 900 Kč
Dveře bezpečnostní, s bezpečnostním kováním, přídavné zámky, závory.od 1000 Kč
Schránkové, nábytkové, visací a podobné zámky otevření.od 500 Kč

Ostatní závady, montáže, výměny, hodinová práce

Výměna funkčního zámku, nebo cylindrické vložky.od 400 Kč
Montáž zámků přídavných, lištových, samozamykacích apod.od 800 Kč
Montáž, nebo výměna kování.od 500 Kč
Vyjmutí poškozené vložky , nebo vložky bez klíče, vyjmutí zlomeného klíče z vložky.od 500 Kč
Oprava dveří po vloupání.od 1000 Kč
Hodinová sazba zámečnických prací.Pouze pro výše nespecifikované práce. Po dohodě se zákazníkem.700 Kč / 1hod
Montáž, nebo výměna prvků zakoupených zákazníkem.+ 25% k ceníkovým cenám výměn, či montáží.
Zapůjčení zámku , nebo vložky.od 200 Kč / 1 den

Výjezd technika, režijní náklady

Výjezd technika po Praze.500 Kč
Výjezd technika po Praze při zákazníkem stornované objednávce.500 Kč
Výjezd technika express / garance příjezdu do 30 minut od objednání.800 Kč
Výjezd technika mimo hl. město Praha10 Kč/1km
Čekací doba na zákazníka - každých započatých 30 minut.250 Kč

Cenové přirážky a slevy pro zákazníky

Přirážka při zakázce v nočních hodinách, o víkendu ( so, ne ) a ve státní svátky.
Noční hodiny Po-Pá 18.00 - 05.00
+ 50 % z ceny práce
Sleva pro seniory 65+, TP,ZTP,ZTP-P.Platí při účtování práce nad 1000 Kč vyjma materiálu a výjezdu technika.- 15 % z ceny práce
Práce ve ztížených podmínkách ( práce ve výškách, ztížený přístup, práce do kovu )+ 30 % z ceny práce
Sleva platí pouze na výslovné vyžádání zákazníkem a prokázání se dokladem totožnosti, či průkazem TP atd. Přirážky nemusí být účtovány za každých okolností, ptejte se telefonicky.

DODRŽUJEME INZEROVANÉ CENY A BEZ SOUHLASU ZÁKAZNÍKA JE JIŽ Z ŽÁDNÝCH DŮVODŮ NEMĚNÍME.TÍMTO SE ZÁSADNĚ DISTANCUJEME OD NEKALÝCH PRAKTIK NĚKTERÝCH KONKURENČNÍCH ZÁMEČNICKÝCH SLUŽEB.CENY MOHOU BÝT VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ NAPŘ. ZVÝŠENÍ OBTÍŽNOSTI ÚKONU ZMĚNĚNY, NICMÉNĚ ČINÍME TAK VŽDY PŘED ZAPOČETÍM PRÁCE.CENY DALŠÍHO MATERIÁLU JSOU ZÁKAZNÍKŮM Z DŮVODU OBSÁHLOSTI A POHYBLIVÝCH CEN UVEDENY PŘED MONTÁŽÍ,NEBO NA VYŽÁDÁNÍ.