Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce osobních údajů:

Ondřej Bousek, se sídlem Čakovická 47/307Praha 9-Prosek, 190 00

Zpracovatel osobních údajů:

Zpracovatelem osobních údajů je Ondřej Bousek, se sídlem Čakovická 47/307 Praha 9-Prosek, 190 00

Text souhlasu:

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jaké údaje budou zpracovány:

Jméno a příjmení, případně obchodní firma
e-mailová adresa
telefonní číslo

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány:

Pro účely komunikace při realizaci poptávky.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány:

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 2 roků.

Jakým způsobem budou osobní informace zpracovány a uchvány:

Pomocí poštovního klienta webového portálu Seznam.cz