Všeobecné podmínky

1.Služby ,, Pražský zámečník“/dále jen provozovatel/  – jsou prováděny zpravidla u zákazníka / dále jen objednavatel/na základě jeho telefonické, nebo mailové , či jiné objednávky.

2.Ceny za služby jsou uvedené zde na webu na našem ceníku, nebo je lze obdržet při kontaktu s operátorem.

3.Platby za služby jsou přijímány v hotovosti, nebo převodem z účtu, ale to jen po předchozí dohodě.

4.Objednávka služby je závazná a lze ji zrušit nejdéle do 10 minut od objednání, nebo pokud do objednaného času příjezdu technika provozovatele neuplyne méně než 30 minut.

5.Při stornované objednávce v delším čase než 10 minut po objednání je za službu účtován tzv. storno poplatek ve výši 450,-Kč.

6.Při objednání nouzového otevírání zamčených prostor je nutné se odpovídajícím způsobem vlastnicky prokázat.Tzn. , že při otevírání zamčených prostor je nutné předložit :

a) Občanský průkaz, nebo cestovní pas s trvalým bydlištěm v daném místě. – nebo

b) Vlastnický list z katastru nemovitostí.-nebo

c) Platnou nájemní smlouvu s dokladem totožnosti.

Pokud tyto položky nejste schopni splnit, je nutné k otevírání zajistit asistenci policie Čr.

7.Objednávky na služby provozovatele nelze provádět za třetí osoby.Platba a případné další výlohy jsou vždy požadované po objednateli.

8.Objednávka služby nebude provedena, nebo může být zrušena pokud:

a) Objednavatel není schopen přesně určit místo zakázky.

b) Objednavatel je evidentně pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek.

c) Objednavatel jeví známky agresivního, nebo odpudivého chování.

d) Objednavatel po příjezdu technika na místo zakázky a následném volání nezvedá svůj telefon.

e) Objednavatel po příjezdu technika provozovatele není schopen splnit podmínky bodu 6.V takovém případě bude po objednavateli požadováno zaplacení storno poplatku 450,-Kč.

f) Objednavatel není schopen zajistit k výkonu technika alespoň základní pracovní podmínky.

g) Službu provozovatel  provádí pouze v obecně zažitých podmínkách, veškeré práce ve výškách, stísněných prostorách, těžko přístupných prostorách, ve snížené viditelnosti aj., mohou být zpoplatněny  procentuálním příplatkem dle dohody.

9.Při nedohodnuté čekací době ( déle než 15 minut )na místě zakázky je provozovatel služby oprávněn požadovat 250,-Kč za každých započatých 30 minut čekání.

10.Provozovatel služby si vyhrazuje právo na změny a úpravy v nabídce služeb, v cenách služeb a v čase jejich provedení.