Certifikace a oprávnění k činnosti

Certifikace a oprávnění k činnosti jsou základní nutné předpoklady k tomu, aby mohl živnostník, či firma provozovat odbornou živnostenskou činnost. Zde naleznete kopie dokladů, které nás opravňují k činnosti nouzového otevírání dveří a zámků, či k montáži certifikovaných zabezpečovacích výrobků. málokdo z laiků ví, že osoba, či firma, která chce montovat certifikovaný bezpečností prvek, či výrobek, musí disponovat odpovídající koncesované živnosti a to přesně: " poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob" . Je potom nepodstatné, zda se jedná o výrobek elektronicky,mechanicky, nebo kombinačně funkční. Pokud tedy chcete využít služeb zámečníka, či někoho jiného, mějte toto na paměti, výrobky montované bez takovéhoto oprávnění nemusí být uznány například pojišťovnami při pojistné události.Více o nutné živnostenské koncesované činnosti naleznete zde : https://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-prevence-aktuality-predpisy-souvisejici-s-poskytovanim-technickych-sluzeb-k-ochrane-majetku-a-osob.aspx.