Jak odvrtat zámek

Je to lepší nechat na odborníkovi ?

V naší praxi se velmi často setkáváme s požadavkem našich zákazníků na ,, odvrtání zámku ‘‘. Dle správné odborné terminologie se jedná o mechanické destruktivní překonání cylindrické vložky a následnému otevření zámku dveří. Tedy nikoliv zámek, ale právě cylindrická vložka je ta mechanická součástka dveří, kterou je v dané chvíli žádoucí překonat a to vrtáním, či frézováním. Jedná se o poměrně technicky náročnou činnost, kterou vykonává náležitě proškolený odborník s praxí a také s odpovídajícím oprávněním. Tedy zklamu ty z vás, kteří v tuto chvíli hledají návod, jak rychle a jednoduše překonat vložku bez klíčů, či vložku poškozenou. Vždy a to mějte prosím na paměti, se vám vyplatí přivolat k této činnosti odborníka – zámečníka, který vložku otevře tím nejlepším a nejefektivnějším způsobem s ohledem na co možná nejmenší poškození například vašich dveří.

 

Pražský zámečník

 

Odvrtání zámku v praxi

Z naší praxe známe mnoho případů, kdy nešťastný majitel bytu, či rodinného domu přijde o své klíče například odcizením, či ztrátou a musí se tak dostat do svého domova jinak. Někteří prostě zavolají dalšímu členovi své rodiny, který přiveze náhradní klíč ke dveřím, jiní si ho vyzvednou třeba u sousedů, kde ho pro tyto účely mají, ale poměrně dost vysoké procento lidí ani jednu z těchto možností nemá a musí tak použít nějaký druh destrukce. Samozřejmě velká část těchto nešťastníků jako první možnost zvolí pomoc internetu a hledá nejlépe návod z youtube jak odvrtat zámek, či vložku a dostat se tak co nejrychleji ze svízelné situace. Bohužel, nebo spíš bohudík, takové návody na youtube najít nelze. Ostatně – byli byste rádi, kdyby si kterýkoliv člověk mohl pustit video, jak překonat mechanickou zábranu vašich dveří a dostat se tak vám domů, kdykoliv by si to zamanul ?

Internet nefunguje, co dál ?   

Pokud tedy nepomůže youtube, ani google, je třeba k odvrtání zámku přivolat odborníka, nebo zkusit štěstí na své vlastní triko, jak se říká. Rozhodně vám to nemůžeme doporučit, ale z praxe víme, že v rámci finančních úspor, nebo z přesvědčení, že se jedná o naprosto triviální záležitost, se mnozí z vás rozhodnou vzít do ruky vrtačku a jít na věc. Jak je výše uvedeno, drtivá většina těchto pokusů ale nekončí kýženým otevřením dveří, ale naprostým fiaskem, několika hodinovou prací a ještě většinou zničením dalších ovládacích částí dveří, či jejich úplné zničení. Následná oprava takto odvrtávaného zámku je pak pro peněženku vždy náročnější, než kdyby byl k tomuto problému přivolán ihned odborník – zámečník. Důrazně vám tedy doporučujeme : pokud se již do této nemilé situace dostanete, neváhejte a volejte třeba naší pohotovostní linku a my vám promptně a hlavně odborně pomůžeme.