Jak otevřít zámek bez klíče

Jak otevřít zámek bez klíče ?

Chcete se dozvědět, jak otevřít zámek bez klíče ? V tomto krátkém článku vám odpovíme, na tuto velmi častou a hledanou otázku. Jaká je pravda a realita otvírání zámků bez klíče a co je naopak nemožné, nebo pouze tzv. neověřenou ,,šuškandou“? Zámek, nebo cylindrická vložka, chcete-li, se za ideálních podmínek otevírá vždy a pouze správným klíčem, dodaným výrobcem zámku, nebo vložky samotné. V případě zámků dozických, tvarových, motýlkových a podobných dojde při zasunutí a otočení správného klíče k posunutí závorníku a k následnému odblokování, nebo zablokování závory v protikusu. V případě cylindrických vložek je ale zámek samotný ovládán právě touto vložkou a její bezpečnostní smysl tkví v tom, že po vstrčení odpovídajícího klíče dojde k vytvoření tzv. dělící roviny, odblokování vložkového válce a poté je možno otočit vložkou a samotným zámkem do pozice zamčeno, nebo odemčeno.

 

Jak otevřít zámek bez klíče

Lze zámek vůbec otevřít bez klíče ?

V zásadě lze každý zámek, nebo cylindrickou vložku otevřít i bez klíče, ale je si vždy třeba uvědomit, že to není zcela standardní činnost a je k ní potřeba kromě dostatečné odborné obeznámenosti také náležité povolení od úřadů v podobě například koncesované živnosti a podobně. Pokud se tedy dostanete do situace, že stojíte před zámkem, k němuž jste například ztratili klíč, správné řešení je bezesporu přivolat k odemčení takového zámku odborníka a nepouštět se do takovéto činnosti svépomocí. Nicméně pokud se do této činnosti chcete opravdu pustit, nabízíme jeden z návodů z youtube.Nicméně, pokud si myslíte, že se po shlédnutí pár videí, které se věnují otevírání zámku bez klíče stanete profesionálním zámečníkem, držíme vám palce ! Bez dostatečné praxe a znalosti mnoha druhů zámků v této oblasti skončíte v drtivé většině případů bez úspěchu a to v tom lepším případě.

Jak tedy na to ?

Pokud jsme vás doteď od této činnosti neodradili a vy si chcete takové otevření zámku bez klíče vyzkoušet, poradíme vám pár důležitých věcí, na které byste rozhodně neměli zapomenout. V první řadě se alespoň základně seznamte s otevíraným zámkem, či s vložkou, abyste měli alespoň minimální povědomí o funkci a chodu takového zařízení. Buďte vybaveni kvalitními nástroji ať už chcete použít destruktivní, či nedestruktivní metodu otevírání zámku bez klíče. Postupujte systematicky, buďte trpěliví, v mnoha případech až několikátý opakovaný pokus, který vypadá vždy stejně zabere a zámek se otevře. A nejdůležitější rada na závěr ! Nikdy se nepokoušejte otvírat zámky, nebo vložky, které nejsou ve vašem vlastnictví, jednalo by se totiž o trestnou činnost !