Jak otevřít zámek

Kde se můžeme se zámky setkat ?

Se zámky různých druhů, provedení, typů a velikostí se dnes můžeme setkat prakticky na každém kroku. Jsou s námi denně a používáme je doma, v práci, když si vybíráme poštu ze schránky, když uzamykáme kola na střešní nosič, jsou na a ve dveřích, vratech, roletách, oknech a ještě na obrovské spoustě dalších míst. Jejich jediným úkolem je možnost a potřeba uzamčení bytů, domů, jiných prostorů, či zařízení a dalších předmětů denní potřeby. Zámky fungují jen tehdy, když k nim máme správný klíč a jsou v dobrém technickém stavu. Zámky se též dělí na různé typy a dle typů je pro ně určené to, či ono využití. Jen ve zkratce – známe typy zámků : zadlabací, pro povrchovou montáž, přídavné, rozvorové, bezpečnostní, samozamykací, lištové, automobilové, visací, garážové, podlahové, trezorové a mnohé a mnohé další.

Zámky a jejich bezpečnost

Zámky jsou stejně jako cylindrické vložky rozdělené na zámky bezpečnostní s certifikací a na zámky bez certifikace, které nejsou v žádné bezpečnostní třídě. Samozřejmě již dle názvu jsou zámky bezpečnostní určené pro ochranu majetku a jsou vyrobeny tak, aby odolaly i pokusům o jejich překonání destrukcí a podobně. Najdeme je například v bezpečnostních dveřích, v trezorech a sejfech, bezpečnostní osvědčení ale mají například i zámky zadlabací, lištové, samozamykací, či visací. V případě koupě takových zámků je vždy vhodné zvážit, co od daného zámků vyžadujeme, do jakých dveří, či na jaké místo je budeme montovat a podle toho vybíráme bezpečnostní třídu daného zámku. V praxi to znamená, že na kůlnu, kde máme uložené dvě lopaty, hrábě a skladujeme zde brambory a cibuli nám stačí petlice s levnějším visacím zámkem a naopak pokud si kupujeme bezpečnostní dveře, je povinností dodavatele prokázat a automaticky doložit náležitý doklad o certifikaci svého výrobku. Někteří výrobci tyto osvědčení nepřikládají k výrobku, ale mají je umístěny v elektronické formě na svých webových stránkách.

 

Pražský zámečník

Jak zámky otevírat ?

Zámky jsou ovládány buď vloženou cylindrickou vložkou, ( zámky zadlabací, samozamykací, rozvorové ), nebo ovládacím prvkem, či jsou již samy o sobě ovládány klíčem ( trezorové zámky, visací zámky, auto-moto zámky ). Otevírání zámků je většinou jednoduchý proces, kdy je dodanou silou, či impulsem odblokována závora, či rozvora zámku, případně při použití zámku ovládaného klíčem dojde k uvolnění tzv. dělící roviny a dojde k odblokování zámku a otevření dveří apod.

Co ale dělat, pokud k zámku nemáme správný klíč, nebo je klíč, či zámek evidentně poškozený ? V takovém případě máme v zásadě dvě možnosti řešení a to : zkusit si pomoci vlastními silami, ale to lze jen v případech, že máme dostatečné znalosti a alespoň elementární představu o tom, jak daný mechanismus zámku, či zámek samotný funguje. Taktéž mějme vždy na paměti, že například otevírání zámků bez klíče pomocí jiných nedestruktivních, nebo destruktivních metod je možní pouze na vašem majetku a jen tehdy, pokud se k takovému vlastnictví můžete také náležitě prokázat. Ve všech ostatních případech riskujete překročení zákona a následný trestní postih.