Jak vyměnit zámek

Co je to vlastně zámek ?

Zámkem je obvykle v českých luzích a hájích již řadu let nazývána a to nesprávně cylindrická vložka. Zámek je zpravidla mechanická součást, nebo díl dveří, který zamyká a odemyká samotné dveře. Kromě zámků visacích a třeba dozických je ale do většiny dnes používaných zámků potřeba vsadit ještě tzv. zámkovou, nebo také cylindrickou vložku. Až teprve do takové vložky můžeme vstrčit odpovídající klíč a otočením tzv. palce, nebo zubu vložky otočit převodem zámku a tím posunout závoru samotného zámku.

Jak vyměnit zámek

Kdy je potřeba vyměnit zámek? 

Pro účely našeho článku ale pro dnešek zůstaneme u nesprávného označení vložky zámkem. Výměna zámku je dnes vcelku běžná činnost, která nás potká v mnoha životních situacích. Kupujete si nový byt a developer, či správce vám předá klíče od vašeho nového bytu? Zpravidla je ale potřeba takový zámek poměrně rychle vyměnit, protože se jedná o zámek, který je ve dveřích od samotného instalování dveří samotných, tedy ještě v chvíli, kdy probíhají v domech v mnoha případech stavebně dokončovací práce a v domech je v tomto čase samozřejmě prašné prostředí, které samotný zámek může zanést nečistotami a zámku tak poměrně uškodit. Také drtivá většina developerů na těchto zámcích šetří a není výjimkou, že v kvalitních dveřích je instalován velmi obyčejný a levný zámek, mnohdy bez jakékoliv bezpečnostní certifikace. Samostatným případem jsou pak nucené výměny vložek při ztrátách klíčů, nebo při stěhování a podobně.

Jak lze zámek vyměnit ? 

K samotné výměně zámku je zapotřebí přistoupit jako ke všem činnostem v případě zabezpečovací techniky s jistou dávkou edukace. Zámek je upevněn ve většině případů ve dveřích jistícím šroubem, který je zapotřebí uvolnit, následně pootočením válce vložky dojde k schování nosu vložky a zámek poté můžeme vyjmout ze dveří a zámek vyměnit. Následně je zapotřebí zámek správně zaměřit a to vždy ve dvou délkách, délce A a délce B. Podle takto naměřených údajů poté zakoupíme nový zámek a obráceným způsobem instalujeme zpět do dveří. V případě dveří bezpečnostních, či v případě různých rozvorových, či závorových mechanismů mohou být zámky osazeny místo zubu ozubeným kolem s různým počtem zubů. V takovém případě vám doporučujeme, abyste se obrátili rovnou na odborníka třeba na naší lince. Náš zámečník vám zámek vymění a to včetně doporučení správného typu a délky.

Speciální zámky a jak na ně ?

V mnoha případech narazíme při výměně zámků na zámky tzv. speciální, které jsou výrobci upraveny například pro daný typ bezpečnostních dveří, či pro speciální elektromotorické zámky a v mnoha dalších případech. V takových situacích vám vždy doporučujeme přivolat k výměně odborníka, který tuto činnost provede. Již při samotném pokusu o vyjmutí takové vložky a výměně zámku totiž může dojít k poškození samotného zámku, či zámkového mechanismu, často i poničení dveří samotných. Navíc takto upravené vložky a zámky v hypermarketech neseženete a jen kovaný odborník dokáže v těchto případech zpravidla samotnou výměnu zámku zrealizovat.