Pozor na šmejdy !

Vážení zákazníci a čtenáři, již po několikáté jsme se rozhodli vás informovat před nebezpečím novodobých ,,šmejdů“, kteří znovu a znovu páchají na území naší republiky a zejména hlavního města Prahy svou podivnou činnost, kdy provozují zakázaný podomní prodej a nabízejí, ba přímo nutí obyvatelům bytových domů předražené a hlavně mnohdy zcela zbytečné výměny cylindrických vložek do dveří.

Při této nezákonné činnosti se zaměřují zejména na seniory a nepoučené laiky a cylindrické vložky jim nutí velmi agresivním způsobem. Celá praxe je založena tak, že tyto organizované gangy pořádají doslova nájezdy na nic netušící občany seniorského věku, kdy se nejprve vloudí do bytových domů, na nástěnky umístí nabídku na zcela smyšlenou bezpečnostní akci, která je podpořena například uvedením loga Policie České republiky, či Policie městské a snaží se tím navodit zdání oficiální akce pod záštitou oficiálních úřadů, nebo institucí. Sami se přitom zaštiťují průkazkami vymyšlených bezpečnostních firem, či úřadů.

Tato nabídka je navíc opatřena slovy jako,, hromadná zabezpečovací akce“, nebo ,,bezpečný byt“ a podobně. Po pár dnech od vylepení těchto nabídek domem prochází jeden z těchto šmejdů, někdy je použita varianta ,,příjemné paní středního věku“ v doprovodu technika, někdy chodí šmejdi i samostatně. Po otevření dotyčnému zablábolí jakousi vylhanou informaci o tom, že právě v tomto čase proběhlo v sousedství mnoho vloupání a vykradení bytů a že je tudíž nanejvýš žádoucí, aby se na to daný oslovený člověk připravil a to jedině tím, že si koupí předraženou vložku, ihned, na místě a to za cenu mnohdy více než 3-4 krát předraženou. Většinou se jedná o vložky ve III. BT Multlock, či Fab.

Pozor na šmejdy !

 

Někdy těmto šmejdům nestačí jen zisk z prodeje předražené vložky, ale doplní jej ještě prodejem a instalací ,,bezpečnostního plechu“, který sám o sobě nemá pražádnou bezpečnostní funkci a je jen dalším taháním peněz poškozenému z kapsy.Výjimkou nejsou ani šmejdi, kteří se specializují rovnou na prodej celých dveří, které se snaží prezentovat jako vysoce bezpečnostní, přičemž se jedná o pouhé protipožární dveře se standartní vložkou a kováním, tedy většinou si neinformovaný zákazník koupí prakticky tytéž dveře, které měl, jen při tom utratí cirka 15.000,- Kč.

Po namontování vložky, jiných komponentů, či rovnou dveří, tito výtečníci připraví seniora o několik tisíc korun, vystaví fiktivní doklad s hlavičkou vymyšlené firmy a slehne se po nich zem. Majiteli bytu pak zůstane ve dveřích nevyžádaná a mnohdy z bezpečnostního hlediska zcela zbytečná cylindrická vložka, která byla navíc x krát předražena.

Bohužel jsme již též zaznamenali případy, kdy se tito podvodníci neštítící se ničeho dopouští i dalšího, mnohem nebezpečnějšího konání a to skutečnosti, že zákazníkovi, kterého okradou, ještě navíc jako bonus neodevzdají všechny výrobcem k vložce dodávané klíče a jeden, či dva si ponechají. V tu chvíli je přímo ohrožen majetek poškozeného vloupáním!

Jako profesionální zámečníci Vás důrazně varujeme! Nepouštějte tyto šmejdy vůbec do vašich domů, neotvírejte jim dveře vašich bytů, veškeré letáky nabízející jakékoliv bezpečnostní akce vyhazujte a pokud zaregistrujete ve vašem domě jejich přítomnost, doporučujeme volat i Polici České republiky.

Tyto kriminální živly se vydávají za kde koho, mimo jiné i za zámečnickou službu a jejich jediným cílem je obohatit se na cizí účet, buďte prosím velmi obezřetní při jejich opakujících se pokusech připravit seniory o nemalé prostředky.

Výměny vložek od profesionálů musí vždy proběhnout na výslovné přání a objednávku od zákazníka, v našem případě vám sdělíme vždy cenu za vložku samotnou, jakož i za náležitosti s tím spojené, jako jsou samotná výměna vložky a výjezd technika. Vždy se snažíme maximálně naslouchat přání a požadavkům zákazníka, ruku v ruce s přihlédnutím k vhodnosti té, či oné cylindrické vložky pro dané dveře.
Informace jsme čerpali z vlastních zdrojů a také z : novinky.cz