Jak odvrtat zámek

Je odvrtání zámku složité ?   Jak odvrtat zámek ? V naší praxi se velmi často setkáváme s tímto požadavkem našich zákazníků na „odvrtání zámku‘‘. Dle správné odborné terminologie se jedná o mechanické destruktivní překonání cylindrické vložky a následnému otevření zámku dveří. Tedy nikoliv zámek, ale právě cylindrická vložka je ta mechanická součástka dveří, kterou je …